Aktualizacja to podstawa!

Serwer umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania na urządzeniach wiodącego producenta SATEL, korzystających z komunikacji TCP/IP (np. modułów GPRS, GSM, INTEGRA, MICRA)

Adres serwera: upserv.pl
Port: 44004